Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Publikováno dne 04. 04. 2019

Zaměstnanci MŠ Číbuz Vás, co nejsrdečněji, zvou k návštěvě naší mateřské školy v rámci dne otevřených dveří, který se koná 25.4.2019 od 14,30 do 16,00 hodin. Najdete nás na adrese Číbuz 20, 50303 Smiřice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Publikováno dne 04. 04. 2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání* Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v tomto pořadí: 1) Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu), seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 2) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Skalice, Skalička, Číbuz, Hubíles a Smržov. Lenka Kerhartová*ředitelka školy* V Číbuzi 25.3.2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Publikováno dne 04. 04. 2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2019/2020 se bude konat v budově mateřské školy, Číbuz 20, 503 03 Smiřice dne 10. 5. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví dítě se svým zákonným zástupcem, který s sebou vezme: vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /žádost si můžete vyzvednout v MŠ/* rodný list dítěte* průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení* vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Publikováno dne 04. 03. 2019

dne 14.3.2019 v průběhu dopoledne uspořádáme pro děti v MŠ: "MAŠKARNÍ KARNEVAL"

KOUZELNÍK

Publikováno dne 04. 03. 2019

dne 11.3.2019 od 8,45 hodin bude v MŠ uveden program s názvem "KOUZELNÍK"

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Publikováno dne 04. 03. 2019

V úterý 5.3. a ve čtvrtek 7.3.2019 nebude z důvodu nemoci p. Antoníčkové odpoledne kroužek "Cvičíme jazýček a tělo".

Tři volná místa v MŠ

Publikováno dne 25. 08. 2016

Pro školní rok 2016/2017 máme v mateřské škole tři volná místa. V případě zájmu o umístění dítěte do mateřské školy kontaktujte ředitelku školy.

Schůzka rodičů

Publikováno dne 17. 09. 2015

V úterý 22. září 2015 proběhnou od 17:30 krátké třídní schůzky.

Prosincové události

Publikováno dne 01. 12. 2014

Přichystali jsme pro Vás události na prosinec. Více informací naleznete uvnitř příspěvku.

Třídíme odpady

Publikováno dne 30. 03. 2014

23. 4. 2014 se koná ekologický program na téma: "Třídíme odpady." Program začíná v 9:00.

Solná jeskyně

Publikováno dne 01. 02. 2014

Únorové návštěvy OASA MEDICAL v Černilově pro 1. a 2. třídy.

Vánoční besídka

Publikováno dne 12. 12. 2013

Vánoční besídka I. a II. třídy. Pro více informací klikněte na více.

Všemi smysly

Publikováno dne 03. 11. 2013

Výchovně vzdělávací program pro děti proběhne 6. 11 v 9:00.

Barevný podzim

Publikováno dne 03. 11. 2013

Tvořivé praktické dílny pro rodiče a jejich děti. Dne 6. 11. 2013 od 15:00.

Vítejte

Publikováno dne 15. 10. 2013

Vítejte na nové verzi naší internetové stránky.