KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Publikováno dne 04. 04. 2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání* Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v tomto pořadí: 1) Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu), seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 2) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Skalice, Skalička, Číbuz, Hubíles a Smržov. Lenka Kerhartová*ředitelka školy* V Číbuzi 25.3.2019